POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA, VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, SPLETNI PIŠKOTKI

Ta dokument je pravno obvestilo, ki poleg splošnih pogojev poslovanja, varovanja osebnih podatkov in spletnih piškotkov vsebuje pogoje poslovanja, ki so vezani na organizacijo in izvedbo retreata v Toskani (med 9. in 12. majem 2024).

V nadaljevanju so navedeni kontaktni podatki 3 podjetij, ki organizirajo retreat ter so v tem projektu enakovredni poslovni partnerji, upravljavci osebnih podatkov in nosilci tega pravnega dokumenta – pogojev poslovanja.

Kontaktni podatki podjetja 1 (v nadaljevanju MOJE PREBUJENJE):
Ime podjetja: TPS, Tanja Podreberšek Sekirnik s.p.
Naslov podjetja: Vodnikova 233, 1000 LJUBLJANA
Telefonska številka: 040 416 902
Spletna stran: www.mojeprebujenje.com
E-mail naslov: info@mojeprebujenje.com

Kontaktni podatki podjetja 2 (v nadaljevanju NEŽKA KORITNIK):
Ime podjetja: Petra Nežka Koritnik s.p.
Naslov podjetja: Cesta 4.julija 59, 8270 Krško
Telefonska številka: 040 429 442
Spletna stran: www.nezkakoritnik.si
E-mail naslov: hello@nezkakoritnik.si

Kontaktni podatki podjetja 3 (v nadaljevanju DOTIK SVETLOBE):
Ime podjetja: Dotik svetlobe, Tatjana Rudman s.p.
Naslov podjetja: Dolenja vas pri Artičah 33b, 8253 Artiče
Telefonska številka: 041 281 493
Spletna stran: www.dotiksvetlobe.si
E-mail naslov: tatjana@dotiksvetlobe.si

Za poimenovanje vseh treh podjetij, ki so nosilci tega pravnega dokumenta, se v nadaljevanju uporablja izraz TNT RETREAT.

SPLOŠNO

Pogoji poslovanja se nahajajo na spletnem mestu www.mojeprebujenje.com, ki ga upravlja MOJE PREBUJENJE.

Pogoji poslovanja TNT RETREAT veljajo za vse storitve, dogodke in izdelke, med katere sodi tudi vsakršni kontakt, ki ga izvaja TNT RETREAT.

Ti splošni pogoji urejajo postopek prijave, izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oziroma vračil.

Vsaka oseba, ki se prijavi na retreat, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te pogoje poslovanja, da jih v celoti razume in z njimi soglaša.

Vsaka oseba, ki se udeleži retreata, se strinja s fotografiranjem in snemanjem, kar se uporablja za promocijo tega in nadaljnjih podobnih dogodkov.

TNT RETREAT v nobenem primeru  ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah tega spletnega mesta ter informacijah, pridobljenih na posameznih dogodkih ali storitvah.

TNT RETREAT si pridržuje pravico o posodabljanju pogojev poslovanja brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnega mesta www.mojeprebujenje.com. V času prijave na posamezno storitev ali dogodek veljajo pogoji poslovanja, ki so bili v tem času objavljeni na spletnem mestu www.mojeprebujenje.com.

AVTORSKE VSEBINE

Vse informacije, grafika in programski elementi so avtorsko delo TNT RETREAT, razen, če ni navedeno drugače.  Vse pravice so pridržane.

Obiskovalec, uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite in nekomercialne namene.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali pošiljanje gradiv, pridobljenih na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno.  Avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Obiskovalec, uporabnik se zavezuje, da informacij, pridobljenih na spletnem mestu ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletnim mestom oziroma upravljavcem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja upravljavca.

TNT RETREAT ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za napake na spletnem mestu, ne jamči za delovanje spletnega mesta.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA RETREATU

Prijava

Prijavo na retreat izvedete z izpolnitvijo prijavnice na spletnem mestu www.mojeprebujenje.com.  Ob prijavi morajo biti navedeni vsi kontaktni podatki, na podlagi katerih dobimo informacijo o naročniku in prijavljenih ter podatke za izstavitev računa. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vplivajo na izvršitev naročila, nemudoma sporočite spremembo. TNT RETREAT si pridržuje pravico sprožiti uradne postopke izterjave, če obveznosti ne bodo poravnane do roka zapadlosti.

Prijave na retreat sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.

Plačilo

Cena programa je navedena pri opisu retreata, kjer so navedeni tudi pogoji in možnosti plačila.

Podatke za nakazilo prejmete ob prijavi na retreat, in sicer jih boste prejeli v e-pismu, ki ga pošljemo na e-naslov, ki ste ga navedli ob prijavi.

Zaželeno je, da na hello@nezkakoritnik.si pošljete obvestilo o nakazilu.  

Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Investicija za udeležbo na retreatu je dokončna in ni vračljiva. TNT RETREAT ponudi informacije, tehnike, orodja in podporo; v kolikšni meri pa boste to integrirali v svoje življenje, je izključno vaša odgovornost.

Plačilo nastanitve se plača posebej pri ponudniku nastanitve. Podrobnejše informacije o nastanitvi prejmete v e-pismu, ki ga prejmete ob prijavi na retreat.

Prevoz do lokacije retreata je v lastni režiji, prav tako tudi plačilo le-tega. Lahko pa vam pomagamo pri povezovanju z ostalimi udeleženci retreata, glede na lokacijo bivanja.

Odjava udeležbe

Ko se na retreat prijavite in ga plačate, investirate vase – na nek način naredite zavezo s sabo in organizatorkami retreata. Spoštujte to zavezo. S tem pa pripomorete tudi pri organizaciji retreata.

Včasih se zgodijo tudi nepredvidljive zadeve, zato nam čim prej sporočite, če se ne morete udeležiti retreata, ki ste ga (delno ali v celoti) plačali, da se dogovorimo o možnostih vračila investicije:

  • Če je odjava udeležbe v roku več kot 30 dni do začetka retreata, se povrne vplačano nakazilo, znižano za 60 EUR, ki jih zadržimo za organizacijske in administrativne stroške.
  • Če je odjava udeležbe v roku manj kot 30 dni do začetka retreata, ker se soočate z zdravstveni težavami in priložite zdravniško potrdilo, vam povrnemo vplačano nakazilo, znižano za 70 EUR, ki jih zadržimo za organizacijske in administrativne stroške. Pridržujemo si pravico do lastne presoje o upravičenosti.
  • Če je odjava udeležbe v roku manj kot 30 dni do začetka retreata zaradi kakršnega koli drugega razloga (npr.: “Premislila sem si”, “Pozabila sem organizirati varstvo”, “Preveč imam dela, da bi si vzela dopust”, “Pozabila sem, da ima moj brat takrat rojstni dan”, “Narobe sem ocenila svoje zmožnosti”), ne povrnemo denarja.

Odpoved retreata

V primeru nezadostnega števila prijav ali kakšnega drugega tehtnega razloga (npr. zdravstveni razlogi) si TNT RETREAT pridržuje pravico do odpovedi, brez obrazložitve. Če ni razpisan nov termin ali če nov termin prijavljenim ne ustreza, se vse plačane kotizacije vrnejo prijaviteljem. V primeru, da je udeleženec že plačal celoten znesek, mu TNT RETREAT povrne plačano.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavci osebnih podatkov in nosilci tega pravnega dokumenta so TNT RETREAT.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.

TNT RETREAT z zbranimi osebnimi podatki ravna skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in  nadzorom v procesu njihove obdelave.

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO

Obisk spletne strani

Pri obisku spletne strani www.mojeprebujenje.com na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih strani, ki ste jih obiskali na spletnem mestu. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za statistiko uporabe spletne strani, optimizacijo.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Prijava na retreat

Ob prijavi na retreat posredujete ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov, obenem pa se strinjate s prijavo na elektronske novice, od katerih se lahko kadarkoli odjavite.

Zgoraj navedene podatke zbiramo za zagotavljanje in izvedbo vašega nakupa ter jih uporabimo  za komunikacijo z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanja na vaše sporočilo.

S prijavo na retreat uporabnik dovoljuje, da TNT RETREAT kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupa zbira in obdeluje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ne odgovarjamo.

HRAMBA VAŠIH PODATKOV

Osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov, za katere so bili podatki zbrani.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V spodnjem primeru bomo podatke hranili skladno z zakonsko obveznostjo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, pa hranimo do preklica.

Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI

Glede svojih osebnih podatkov lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost.

Svojo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravice naslovite v pisni obliki na naslov upravljavca osebnih podatkov. Upravljavec pa lahko na podlagi vaše zahteve za uveljavljanje pravic od vas zahteva dodatne podatke za gotovo identifikacijo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi posebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaši osebni podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z TNT RETREAT sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci so:

·       ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (Mailerlite, ActiveCampaign)

Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

SPLETNI PIŠKOTKI

Piškotek (angl. cookie) je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe.

Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih. Namen uporabe piškotkov je izboljšati delovanje spletne strani in uporabniške izkušnje pri ogledu spletnih strani.

Na spletni strani uporabljamo piškotke za statistični namen, kjer pa se ne hranijo nobeni osebni podatki obiskovalcev.

V kolikor ne želite, da se na vaš računalnik ali napravo hranijo piškoti, lahko ustrezne nastavitve uredite tudi v vašem brskalniku

Za več informacij o piškotkih, kako delujejo in kako jih izklopiti najdete na www.aboutcookies.org.

VRSTE PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABLJAMO

Obvezni piškotki

Obvezni piškotki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta. V to kategorijo spadajo samo piškotki, ki zagotavljajo osnovne funkcionalnosti in varnostne značilnosti spletnega mesta. Ti piškotki ne hranijo nobenih osebnih podatkov

Neobvezni piškotki

Vsi piškotki, ki morda niso posebej potrebni za delovanje spletnega mesta in se uporabljajo za analitiko, oglase, drugo vdelano vsebino, se imenujejo nepotrebni piškotki. Pred uporabo teh piškotkov na spletnem mestu moramo pridobiti soglasje uporabnika.

Datum zadnje posodobitve: 22.2.2024