OBOGATEN in NADGRAJEN intenziven spletni program

SODOBNI Zlati

temelji o kristalih

Tečaj, ki vam prinaša znanje, informacije, razlage, tehnike, vaje

in praktične primere za sodobno uporabo, nego in delo s kristali.