Spletni tečaj

Prebujanje božanske ženske
in božanske moške energije
ter sveta poroka

Namen tega spletnega programa je, da vas nežno popeljem skozi
teorijo in prakso božanske ženske in moške energije.